Přepravy hotovosti a cenin

Společnost Westpoint a.s. disponuje odborně proškolenými, profesionálními a ozbrojenými pracovníky pro přepravu cenin.

Přeprava hotovosti a cenin - jednorázové převozy, pravidelné převozy, mimořádné převozy, ozbrojené doprovody při převozech.