Recepční a vrátné služby

Recepční a vrátné služby zajistí bezproblémový provoz budovy, evidenci návštěv a klientů. Zároveň svým přístupem a jednáním vytvoří přátelskou atmosféru v budově, objektu. Recepční a vrátná služba je prvním kontaktem s Vašimi návštěvami, klienty po příchodu do budovy. Přátelský a profesionální přístup je naší prioritou. Reagujeme na Vaše požadavky ihned a jsme schopni zajistit reprezentativní recepční a vrátné služby v jakémkoli denním a nočním čase.

Kompetence recepční či vrátné služby

  • provoz budovy v rámci bezpečnosti
  • evidence návštěv a pohybu osob
  • provedení návštěv po budově
  • administrativní záležitosti

Věnujeme se také zázemí budov, v rámci facility managementu a také i v bezprostředním okolí budovy, objektu.

Recepce

Recepce administrativní budovy

Naši recepční a vrátní:

  • jsou reprezentativní
  • mají dobré komunikační dovednosti
  • jsou přiměřeně asertivní

Pravidelně kontrolujeme a dbáme na maximální čistotu, funkčnost a také estetický vzhled vámi svěřených prostor. S námi jste v bezpečí vy, stejně jako Vaši klienty, zaměstnanci, nájemci a ostatní osoby managementu, který spravuje budovu, objekt.