Ostraha škol

Bezpečnost dětí při příchodu do škol je bezpochyby důležitou složkou vzdělávání. Pocit bezpečí jak pro děti, tak i pro rodiče je nesmírně cenná situace. Okolnosti cesty do školy se mohou mnohdy komplikovat složitými dopravními situacemi, pro děti obávanými přechody pro chodce a případně podezřelými objekty. Profesionální ostraha škol plní funkci ochrannou, ale i preventivní. Zajišťuje zvýšení reálného bezpečí i subjektivního pocitu bezpečí u dětí a jejich rodinných příslušníků. Důležitá je i fyzická ostraha u vstupu škol, jenž zajistí, aby do školy vstupovali jen lidé, kteří jsou se školou bezprostředně spjati.

Ostraha a profesionální zabezpečení školních objektů po celé ČR

Naše bezpečnostní agentura existuje velmi dlouhou dobu a již tradičně se specializuje na ostrahu a profesionální zabezpečení školních objektů po celé České republice. Naše krédo je bezpečnost osob a jejich majetku. Své klienty ctíme a snažíme se jim poskytnout veškeré služby na nejvyšší možné úrovni a to na základě jejich konkrétních potřeb a požadavků.

Analýza zabezpečení školních budov

Na přání vedení školy naše společnost vypracuje analýzu aktuálního zabezpečení budovy školy i úroveň rizika a případně navrhne alternativy a požadované změny k zajištění zvýšení bezpečnostní situace příslušné školy. Firma, a to ve spolupráci s jejími dlouholetými dodavateli, je schopna doporučit nezbytné technologické úpravy k efektivnějšímu zajištění zabezpečení školy.

Vedení a organizace školy sebou zajisté přináší mnoho práce, času a rovněž řadu značně náročných organizačních záležitostí. Při výkonu profese učitele, potažmo ředitele školy je každá minuta drahocenná a je tudíž logické, že pedagog preferuje trávit tyto cenné okamžiky v přímém kontaktu se svými žáky anebo přípravou na hodiny výuky.

Správa školních komplexů

Společnost WESTPOINT proto nabízí tzv. facility management. V čem tato služba spočívá? Jedná se zejména o správu rozsáhlých komplexů školních budov. Důvěřujte proto odborníkům a svěřte jim tuto časově náročnou a nepopulární činnost. Odměnou vám bude dostatek času pro svou odbornou práci, čistý a uklizený areál školy i upravená zeleň okolo budovy. Součástí nabízeného facility managementu je údržba objektu nebo také recepční či vrátné služby a samozřejmě již zmíněné zabezpečení celého školního objektu. V případě potřeby je možné obstarat úklidový servis jak prostor hlavní budovy, tak i přilehlých objektů jako jsou tělocvična, sklady a jiné vedlejší budovy. Pravidelný úklid zajistí perfektní úroveň a nepřetržitý standard interiéru školy ku prospěchu ničím nerušeného vzdělávání žáků a pohodu jejich učitelského sboru.

Součástí naší obsáhlé nabídky služeb je i zajištění činnosti spojené s administrativním facility managementem. Tato služba v sobě zahrnuje mino jiné vedení administrativní agendy školního zařízení. Postaráme se například o nezbytný dozor nad správou smluv, vedení dokumentace školy, organizaci kontrolní činnosti, odborné školení PO a BOZP, kontrolu provozních činností nebo také optimalizaci nakládání s odpady a některé další činnosti spojené s nezbytnými aktivitami a vedením školy.

Kontaktujte nás

WESTPOINT se věnuje ostraze škol a facility managementu již celou řadu let a má s těmito službami neocenitelné zkušenosti, které ráda nabídne i vašemu školnímu zařízení. Atributem jsou naši zaměstnanci, kteří jsou odborně proškolení a disponují dlouholetými zkušenostmi v tomto oboru. Navíc je naše společnost držitelem několik certifikátů v oblasti kvality práce a bezpečnosti.

Nezávazná schůzka s odbornou konzultací

Zaujali vás naše komplexní služby v oblasti ostrahy škol a facility managementu? Prosím neváhejte nás kontaktovat. Rádi vám nabídneme nezávaznou schůzku s odbornou konzultací vzhledem ke konkrétní situaci vaší školy. Nabídneme vám individuální přístup řešení, kdy výstupem bude výčet navržených služeb vytvořených jmenovitě pro vaši školu.

Poptávkový formulář